Kijk naar voor!
En tuur de straten in
Doe je hand boven je ogen
Anders schijnt de zon er in. NIKS!!!

Kijk naar links
En tuur over de heg
Moeten wij weer hebben
Waarom zijn die meiden weg?

Kijk naar rechts
Staan ze daar nou bij die boom
Nee dat is mijn tante
Ze staat te praten met m’n oom

Kijk naar achter
Ook daar zie ‘k ze niet staan
We moeten ze maar roepen
We roepen hard hun naam

Refr.
We zijn ze kwijt 3x
Maar we vinden ze geheid!
We zijn ze kwijt 4x

Ze zijn natuurlijk is de speeltuin, Nee
Bij de bakker op de hoek, O nee
In de discotheek of
Bij de buren op de stoep Nee, nee!

Zomaar op het schoolplein
In een boom in het bos
Ernst, we geven ze een halsband
Dan lopen ze niet los

Refr.

Bridge
Zoeken, zoeken zoeken zoeken zoeken, zijn ze kwijt
Zoeken, zoeken, zijn ze kwijt (kids)

Refr.